Enkäter

Ladda ner enkät om ADHD och dyslexi här:
Frågeformulär nr 1
Frågeformulär nr 2
Frågeformulär nr 3 – Läs och skriv

Skriftliga kursförhör för kurserna:
Rytmisk rörelseträning vid ADHD – nivå 1
Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap – nivå 2
Rytmisk rörelseträning vid läs- och skrivsvårigheter – nivå 3

Utvädering av diet inom autismspektret:
Frågeformulär nr 4 – Kost

Instruktioner för fallbeskrivningar:
Fallbeskrivningar anvisningar

Att hyra rum eller lokalen i Centrum för rytmisk rörelseträning:
Hyresavgifter mm

Assistera på kurser:
Assistera

Köp Harald Blombergs första bok
”Helande liv ”

 

 

I den här boken diskuterar Harald behovet av ett nytt medicinskt paradigm, där människan ses som ett öppet system i ständig växelverkan med sin omgivning, ett system som ständigt strävar att upprätthålla sin balans, Helande liv.

 

I boken beskriver Harald de rytmiska rörelser vi gör som spädbarn och som är nödvändiga för att vi ska samordna våra sinnen och greppa den fysiska verkligheten.

 

Läs mer >>>

SLUTSÅLD