Kalender

2017

Solna den 10 september
Organisationen Behandla Autism Nu arrangerar föredrag med Eva Johansson
Autism, en sjukdom som kan läka – hur gick det sedan?

Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning
Investering: 100 kronor, betalas cash eller via swish på plats.
Anmälan till: behandlaautismnu@gmail.com

Läs mer >>>

Solna torsdag 21 september
Handledning med Eva Johansson
För dig som vill jobba med dina reflexer.
Tid: 18.30 – 21.00
Pris: 100 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Solna fredag-lördag den 22-23 september
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, grundkurs, nivå 1, med Eva Johansson 
Tid: Fredag 10-18, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Anmälan senast 15 september.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Förkunskaper krävs inte.
Läs mer om Eva här >>>

Solna den 29-30 september
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern del 1
med Hjördis Ahlin Boström
Tid: fredag 10-18, lördag 09-17
Pris: 3000 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Anmälan senast senast 22 september.
Se även kurser.
Förkunskaper krävs inte.

Oktober

Solna 5 oktober
Handledning med Eva Johansson
För dig som vill jobba med dina reflexer.
Tid: 18.30 – 21.00
Pris: 100 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Solna fredag-lördag 6-7 oktober
Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD, nivå 1, med Eva Johansson
Tid: fredag 10-18, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Några förkunskaper krävs inte.
Läs mer om Eva här >>>

Solna den 13-15 oktober
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 1,
med Birgit Eriksson och Eva Johansson

Tid: fredag 10.00 – 18.00, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Förkunskaper krävs inte.

Läs mer om Birgit och Rytmisk rörelseträning här >>>
Läs mer om Eva här
>>>

Solna den 20-21 oktober
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern del 2
med Hjördis Ahlin Boström
Tid: fredag 10-18, lördag 09-17
Pris: 3000 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser.
Förkunskaper krävs inte.

November

Solna 9 november
Handledning med Eva Johansson
För dig som vill jobba med dina reflexer.
Tid: 18.30 – 21.00
Pris: 100 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Solna fredag-lördag den 10 – 11 november 
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap
med Eva Johansson 

Tid: fredag 10.00 – 18.00, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Förkunskaper krävs inte.
Läs mer om Eva här >>>

Solna fredag – lördag den 17-18 november
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 2,
med Birgit Eriksson och Eva Johansson

Tid: fredag 10.00 – 18.00, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Förkunskaper krävs inte.

Läs mer om Birgit och Rytmisk rörelseträning här >>>
Läs mer om Eva här
>>>

Januari 2018

Solna 12 januari
Handledning med Harald Blomberg
För dig som vill jobba med dina reflexer.

Tid: 18.30 – 21.00
Pris: 100 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Anmälan till harald@rytmiskrorelsetraning.se

Solna den 13-14 januari 2018
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, nivå 3,
med Harald Blomberg
Tid: 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2,Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även Kurser och Kursbeskrivning.
Förkunskaper: någon av kurserna på nivå 1.
Rekommenderade förkunskaper: Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledarskap, nivå 2.
Läs mer om Harald här >>>

Solna 1 februari
Handledning med Eva Johansson
För dig som vill jobba med dina reflexer.
Tid: 18.30 – 21.00
Pris: 100 kronor
Plats: Centrum för Rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se

Solna fredag-lördag 2-3 februari
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, grundkurs, nivå 1, med Eva Johansson 
Tid: fredag 10.00 – 18.00, lördag 09.00 – 17.00
Pris: 3000 kronor.
Plats: Centrum för rytmisk rörelseträning, Gårdsvägen 2, Solna
Tvådagarskurs arrangerad av Rytmisk rörelseträning i Norden AB.
Information och anmälan till nina@rytmiskrorelsetraning.se.
Se även kurser och kursbeskrivning.
Förkunskaper krävs inte.
Läs mer om Eva här >>>

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!

Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

 

………………………………………………

Handledning i Rytmisk rörelseträning:

Fredagen innan varje kurs som Harald håller i Solna, ger han några timmars handledning för dig som gått minst en kurs i Rytmisk rörelseträning.

Här får du tillfälle att träna hur du testar reflexerna, samt jobba med dina egna reflexer.

Aktuellt program hittar du i kalendern. Det kostar 100 kronor och du anmäler dig här!

Välkommen!

 

………………………………………………

Alla kan läsa!
Nya rön om dyslexi,

av Harald Blomberg

Allt fler barn går ut grundskolan utan att ha lärt sig läsa och skriva ordentligt. När skolan misslyckas att lära barn att läsa har föräldrar i stället valt att söka hjälp utanför skolan och upptäckt att sådan hjälp är både snabb och effektiv.

 

Med mototrisk träning, reflexintegrering och ljudstimulering har många barn snabbt förbättrat sin läs- och skrivförmåga så att de kan hänga med i skolarbetet.

 

Dr Harald Blomberg har sedan mer än 10 år hjälpt många barn att komma igång med läsningen eller att övervinna sina läs- och skrivsvårigheter med enkla motoriska övningar, så kallad rytmisk rörelseträning och reflexträning.

 

Med den här skriften vänder sig Dr Blomberg till föräldrar, lärare och skolledare för att presentera en realistisk och hoppfull syn på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur de kan avhjälpas.

 

En metod som har så bra resultat borde snabbt sprida sig och användas ute i skolorna. Varför så inte är fallet, får vi också svar på i denna skrift.

 

Köp skriften från Centrum för rytmisk rörelseträning:

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 60 kronor plus porto

 

………………………………………………

Rörelser som Helar,
Harald Blombergs bästsäljarbok, nu i
ny omarbetad och utökad upplaga!

 

RH2

 

Beställ ditt exemplar av Suzanne!
Pris: 160 kronor + frakt