Kontakt

Centrum för rytmisk rörelseträning
Gårdsvägen 2, 1 tr
169 79 Solna
Centret har inte någon specifik telefon.
Kontakta den rytmiska rörelseinstruktör som finns närmast dig.
Läs mer på sidan Om oss.

I Solna:
Harald Blomberg
e-mail: harald@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 08 – 722 78 70 tisd. o torsd. 11.00 – 11.30

Eva Johansson
e-mail: eva@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 08 – 55 11 74 88 eller 070 – 696 81 18

Hjördis Ahlin Boström
e-mail: hjordis@rytmiskrorelsetraning.se
telefon: 0701-56 46 97 eller 08-742 24 33

Fler instruktörer hittar du på www.blombergrmt.se

Utbilda dig till Rytmisk rörelseinstruktör!

Utbildningen till rytmisk rörelseinstruktör kan du läsa mer om här!

 

………………………………………………
”Autism – en sjukdom som kan läka ”
av Harald Blomberg.

 

 

au

 

Boken vänder sig främst till föräldrar till barn med autism, som söker andra vägar för att hjälpa sina barn än de som skolmedicinen erbjuder.

 

Den vänder sig också till föräldrar till barn med uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, inlärningsproblem, utvecklingsstörning, epilepsi mm. Mycket av informationen i boken har betydelse för barn med sådana problem, både beträffande miljöbetingade orsaker och behandlingsmöjligheter.

 

Beställ boken från:

suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Pris: 160 kronor plus porto

Läs en recension av den skriven av Bo Zackrisson på 2000-talets Vetenskap.