Utskriftsvänligt format - Wordfil

 

 

 

 

 

 

Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD

Nivå 1. Några förkunskaper krävs inte.

 

Barn inom autismspektrat har för det mesta stor nytta av rytmisk rörelseträning och

reflexintegrering men kan ibland ha mer uttalade känslomässiga reaktioner

på träningen. Kursen tar bland annat upp orsakerna till detta och hur man

bäst kan lägga upp träningen för dem.

 

Vem vänder sig kursen till?

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar inom autismspektrat,

samt barn och ungdomar med ADHD och lindrig utvecklingsstörning.

Kursen vänder sig även till föräldrar till dessa barn och ungdomar.

 

Rytmisk rörelseträning och autism

När man gör rytmisk rörelseträning på barn med autism är det viktigt att barnet får rätt

behandling med kost och kosttillskott innan man börjar träningen. Om inte, blir

framstegen begränsade och besvärliga känsloreaktioner kan uppstå.

 

Förståelsen för orsakerna till autism och hur tillståndet framgångsrikt kan behandlas

har de senaste tio åren gjort stora framsteg. Med alternativa behandlingsmetoder

kan även svårt autistiska barn som saknar språk och förmåga till kommunikation

kraftigt förbättras och i vissa fall bli normalfungerande.

 

Kursen tar upp orsaker till autism som till exempel vaccinationer, störningar av

immunsystemet i tarmen, läckande tarm, intolerans mot födoämnen, tungmetaller,

elektromagnetisk strålning och ärftlighet. Kursen lägger stor vikt hur man med kost

och kosttillskott kan få tarmen att fungera och rensa kroppen och hjärnan från

tungmetaller.

 

Viktigt att testa födoämnesintolerans

Deltagarna får lära sig använda muskeltester för att ta reda på vilka ämnen som barnet

inte tål och vilka kosttillskott som barnet behöver.

 

Inte bara barn med autism utan även många barn med lindrigare eller mer uttalade

förståndshandikapp, samt barn med ADD och ADHD kan vara intoleranta mot olika

födoämnen och behöva både diet och kosttillskott. Därför är det alltid viktigt att testa

detta när man börjar med rytmiska rörelser för att undvika onödiga känsloreaktioner

och få optimal effekt av rörelseträningen.

 

Rytmisk rörelseträning aktiverar delar av hjärnan

Kursen ägnar stort utrymme åt hur man med rytmisk rörelseträning kan stimulera

de delar av hjärnan som inte fungerar vid autism och hur träningen kan bidra till

att förbättra funktioner som språk, kommunikation och den känslomässiga kontakten,

grov och finmotorik. Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen via rörelser av

ryggraden, rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av

stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.

 

Både autistiska och förståndshandikappade barn, behöver göra den rytmiska

rörelseträningen till en del av sina dagliga aktiviteter och kursen tar även upp hur

man kan använda lek, sång och ramsor i träningen med dessa barn.

 

Kursledare är Harald Blomberg

Harald är psykiatriker och har arbetet med rytmisk rörelseträning sedan

mitten av 1980-talet då han lärde sig metoden av Kerstin Linde. Han har

vidareutvecklat metoden med rörelser för reflexintegrering. Idag håller han

kurser i rytmisk rörelseträning över hela världen.

www.haraldblomberg.com

www.blombergrmt.com

www.blombergrmt.se

 

Centrum för rytmisk rörelseträning
Gårdsvägen 2
169 70 Solna
www.rytmiskrorelsetraning.se